Tag Archives: pensioencommunicatie

Onduidelijk over duidelijke pensioencommunicatie

De overheid wil dat er voortaan duidelijk wordt gecommuniceerd over pensioenen. Zodat iedereen weet hoeveel geld hij later krijgt. En je daar dus nu al rekening mee kunt houden. Daarom is er een voorstel om de wet aan te passen. En iedereen mag meedenken in een zogenoemde consultatieronde.

Wat leuk, een heuse consultatieronde waar mijn vakkennis eens goed van pas komt. Enthousiast open ik de wettekst. Wat denk je? Niet te snappen. Ik moet sommige zinnen echt drie keer lezen en constateer dat ik ze nog steeds niet snap. Met mijn ‘neerlandicus met ruime ervaring in de financiële communicatie en een grote passie voor de rechtspraak’ op mijn cv. Dan valt mijn oog hoopvol op de memorie van toelichting. Die zal dan toch in kristalheldere toegankelijke taal zijn opgesteld? Toch?

Ik citeer:
‘Dit wetsvoorstel strekt ertoe de eisen die gesteld worden aan pensioenuitvoerders ten aanzien van de communicatie met (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en pensioengerechtigden (hierna: deelnemers), zodanig aan te passen, zodat pensioenuitvoerders in staat zijn met deze communicatie te voldoen aan de behoeften van de deelnemer en te bevorderen dat de hierboven genoemde communicatiedoelen worden bereikt.’

Natuurlijk is het toegankelijk maken van informatie een belangrijk onderdeel van open pensioencommunicatie. En dat soort zaken ligt nu eenmaal vast in uitvoerige wetgeving. Maar met ontoegankelijke communicatie pleiten voor open en eerlijke communicatie is best gewaagd. Wil de overheid nu duidelijk communiceren? Of wil ze alleen dat anderen het doen? Of wil ze alleen gezegd hebben dat anderen dat moeten doen? Of hebben we allemaal een ander beeld van open, eerlijk en duidelijk? Oordeel zelf.